Paweł Surmacz
Adwokat - Założyciel Kancelarii

Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Rzeszowie biegle władający językiem angielskim, w tym zawodowym – branżowym językiem prawniczym (Cetrificate of Proficiency in English, International Legal English Certificate)

Specjalista z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, karnego i rodzinnego. Posiada szczególnie bogate doświadczenie w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych oparte na kilkuletniej współpracy z jednym z największych, działających w kraju zakładów ubezpieczeń. Z sukcesem reprezentuje poszkodowanych w sporach
z ubezpieczycielami i sprawcami szkód. Prowadzi obsługę firm sektora finansowego oraz handlowo – usługowego. Wiedzę zdobytą podczas studiów, licznych szkoleń zawodowych - w kraju i zagranicą, przekłada na sukcesy zawodowe.

Z pasji ratownik Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupy Bieszczadzkiej, Zawodowy Instruktor Narciarstwa (International Ski Instructor Association – ISIA), Instruktor Narciarstwa Zjazdowego Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego (SITN- PZN), Sędzia Narciarstwa Wysokogórskiego Polskiego Związku Alpinizmu. Członek wielu wypraw i szkoleń skialpinistycznych. W lecie aktywny rowerzysta.

Katarzyna Maladyn - Krupa
Aplikant Adwokacki